خانه / برنامه ریزی

برنامه ریزی

این صفحه مربوط به مباحث برنامه ریزی برای دانش آموزان کنکوری است.

تدوین برنامه هفتگی و ماهیانه برای دانش آموزان کنکور ۹۸

 

گام های برنامه ریزی به روش گاماپلاس