سوالات کنکور

در این صفحه می‌توانید سوالات کنکور سراسری نظام جدید، در سه رشته ریاضی ، تجربی و انسانی را دانلود کنید.

 

دانلود سوالات کنکور تجربی ۹۹

دفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی

 

دانلود سوالات کنکور ریاضی ۹۹

دفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی

 

دانلود سوالات کنکور انسانی ۹۹

دفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی

 

 


دانلود سوالات کنکور تجربی ۹۸

دفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی

 

دانلود سوالات کنکور ریاضی ۹۸

دفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی

 

دانلود سوالات کنکور انسانی ۹۸

دفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی